आ.व.२०७६/०७७ मा TSLC तथा Diploma तहको छात्रवृत्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

Office Staff

 

Name: Chandra Kant Bhusal
Designation: Project Director
Contact: 01-47786311 Extension No.8015

 

Name: Sudarshan Marahattha
Designation: Deputy Project Director
Contact: 01-4786311 Extension No.8011

 

Name: Ghanshyam Khanal
Designation:  Under Secretary Accounts
Contact: 014786311 Extension No. 8022

 

Name: Pramod Kumar Sharma
Designation: Planning Officer
Contact: 014786311 Extension No.8019

 

Name: Ganesh Prasad Dhakal
Designation: Under Secretary
Contact: 014786311 Extension No.8022

 

Name: Krishna Prasad Dhungana
Designation: Under Secretary
Contact: 014786311 Extension No.8020

Name: Shobhakar Neupane
Designation: Section Officer
Contact: 014786311 Extension No.23

 

 

Text Box:

Name: Asta Lama
Designation: Section Officer
Contact: 014786311 Extension No. 8012

 

Name: Ganga Bahadur Sunuwar
Designation: Section  Officer
Contact: 014786311 Extension No.8021

 

 

 

Name: Shiva Raj Bhatt
Designation: Section/Communication Officer
Contact: 01-4786311 Extension No.8024

 

 

 

Name: Uddhav Raj Kattel
Designation: Section Officer
Contact: 01-4111775 Extension No.8018

 

 

 

Name: Durga Khatiwoda
Designation: Account Officer
Contact: 01-4111775 Extension No.8022

 

 

 

Name: Achyut Prasad Kharel
Designation: Administration Assistant
Contact: 01-4111775 Extension No.8014